+48 71 715 55 60
·
w.hawrylak@kancelariahawrylak.pl
·
Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
Infolinia

Alimenty. Kilka podstawowych faktów

Alimenty. Kilka podstawowych faktów

Czym są alimenty? To regularne świadczenia pieniężne, które przekazuje osoba zobowiązana wobec innej osoby. Alimenty mogą bazować na relacjach pokrewieństwa, powinowactwa lub małżeństwa. Najczęstszą sytuacją, która zobowiązuje do przekazywania świadczeń alimentacyjnych jest w przypadku rozwodu małżonków posiadających dzieci. One zazwyczaj zostają przekazane pod opiekę jednemu z rodziców. W tym wypadku drugi z nich ma obowiązek przekazania pieniędzy na utrzymanie dzieci.

Samo słowo „alimenty” pochodzi z łacińskiego alimentum, co oznacza pokarm. Dlatego też środki te przede wszystkim służą zapewnieniu podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb życiowych. Ponadto, w przypadku dzieci, powinny one też służyć odpowiedniemu wykształceniu i wychowaniu.

Jaka jest wysokość jednego świadczenia alimentacyjnego? Nie ma reguły. Tak jak różne są rodziny, tak różne są wysokości alimentów. Przede wszystkim przyznając alimenty, sąd bierze pod uwagę potrzeby osób otrzymujących je i określa ich wartość pieniężną. Drugim kryterium przyznania świadczeń jest wysokość zarobków i możliwości osoby zobowiązanej do ich przekazania. Jednak czy alimenty przysługują dziecku, które osiągnęło już 18 rok życia? Wbrew powszechnemu przekonaniu, tak. Na decyzję o otrzymywaniu alimentów nie wpływa też ukończenie przez dziecko edukacji. Co prawda mogą być to przesłanki do uchylenia obowiązku alimentacyjnego, jednak same w sobie tego nie czynią. To samo tyczy się wysokości alimentów. Jak wiadomo dzieci rosną, a wraz z nimi ich potrzeby. Dlatego kwota alimentów może też wzrosnąć. Alimenty oczywiście przysługują też współmałżonkom, nawet w sytuacji, gdy nie posiadają dzieci. Jest to możliwe w przypadku, gdy sąd orzecze rozwód z winy jednego z małżonków. Poza tym można je też otrzymać nawet od babci, dziadka czy też brata. Procedury są dosyć skomplikowane, dlatego osoba, która nie ma styczności z prawem na co dzień powinna skorzystać z pomocy adwokata, który pomoże wywalczyć najlepsze warunki świadczenia alimentacyjnego.

Related Posts