+48 71 715 55 60
·
w.hawrylak@kancelariahawrylak.pl
·
Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
Infolinia

Nie chcę rozwodu, a pozew już w sądzie …

Wystąpienie małżonka przeciwko nam z pozwem o rozwód, choć może przerażać, nie oznacza wcale, że formalny koniec naszego związku jest nieunikniony. Ostateczna decyzja w kwestii rozwiązania małżeństwa leży w rękach sądu, a my mamy szereg możliwości, dzięki którym zwiększymy prawdopodobieństwo oddalenia powództwa i być może uratowania naszej relacji z małżonkiem.

Mediacja

Mediacja to pierwsza deska ratunku, po którą powinniśmy sięgnąć chcąc uniknąć roztrząsania na sali sądowej prywatnych spraw rodzinnych oraz formalnego rozwiązania małżeństwa. Niezbędna jest jednak ku temu zgoda obu stron – sąd nie może nakazać naszemu współmałżonkowi poddania się mediacji.

Mediator jest bezstronny i nie opowiada się za żadną ze stron konfliktu. Jego rolą jest jednakowa pomoc obu stronom w przedstawieniu oraz wzajemnym zrozumieniu stanowisk w danej kwestii, a także dążenie do wypracowania kompromisu w drodze wzajemnych ustępstw. Niejednokrotnie dopiero przed mediatorem mamy okazję wypowiedzieć się oboje w kwestii naszej małżeńskiej relacji od początku do końca, mając przy tym poczucie bycia wysłuchanym. Tego rodzaju współpraca często owocuje ustaleniem przyczyn małżeńskich frustracji, wzajemnych oczekiwań oraz odnalezieniem widoków na utrzymanie małżeństwa.

Brak trwałości lub zupełności w rozkładzie pożycia

Gdy nasz współmałżonek nie wyraża zgody na mediację lub gdy nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów, możemy sięgnąć w sądzie po argument braku trwałości lub zupełności w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Trwałość oraz zupełność w rozkładzie pożycia są kluczowymi przesłankami, które bada sąd w prawie rozwodowej. Muszą one wystąpić łącznie i brak którejkolwiek uniemożliwia rozwód, dlatego uderzając w te podstawowe kwestie, zwiększamy swoje szanse na pomyślne dla nas orzeczenie. O zupełności rozkładu pożycia możemy mówić wtedy, gdy nastąpił zanik wszystkich z tzw. trzech filarów małżeństwa, a więc więzi emocjonalnej, gospodarczej oraz fizycznej. Zanik tych filarów musi być jednak trwały, co w praktyce oznacza, że nie mogą być one obecne w związku przez co najmniej sześć miesięcy. Nie traćmy jednak nadziei wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie wykazać przed sądem, przesłanki braku trwałości lub zupełności rozkładu pożycia małżeńskiego.

Kolejne przesłanki do oddalenia pozwu – dobro dzieci, niepełnosprawność lub choroba

Dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków jest dla sądu równie istotnym argumentem przemawiającym za oddaleniem powództwa o rozwód. Udowodnienie, że dobro dzieci mogłoby ucierpieć wskutek orzeczenia rozwodu rodziców również daje nam w procesie pozycję zwycięską. Co jednak gdy nie mamy z małżonkiem wspólnych małoletnich dzieci?

Sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego – w świetle obowiązującego prawa jej udowodnienie także skutkuje powinnością oddalenia powództwa. Przesłanka sprzeczności chroni przede wszystkim osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej takiej jak choroba, czy niepełnosprawność, lecz nie jest to jej jedyne możliwe rozumienie. Każdorazowo sąd poddaje analizie po tym względem sytuację konkretnej rodziny. Ważne jest zatem aby umiejętnie odnaleźć w naszej indywidualnej sytuacji powody, które mogłyby przemawiać za sprzecznością rozwodu z zasadami współżycia społecznego.

Wyłączna wina po stronie współmałżonka

Wyłączna wina za rozkład pożycia po stronie małżonka żądającego rozwodu przy braku naszej zgody na rozwiązanie małżeństwa to następny z tzw. „asów w rękawie” w procesie o rozwód. Wykazanie wyłącznej winy współmałżonka może niekiedy wymagać od nas dużego wysiłku. Jeżeli jednak czujemy, że w żadnej mierze nie przyczyniliśmy się do rozpadu związku, podczas gdy to nasz małżonek naruszył wynikające z zawarcia związku małżeńskiego obowiązki takie jak obowiązek wzajemnej pomocy, lojalności, wierności, czy współdziałania na rzecz rodziny, chcąc zapobiec rozwiązaniu małżeństwa powinniśmy z odwagą sięgnąć po ten instrument.

÷

Choć możliwości obrony przed rozwodem są liczne, pytań do ich zastosowania pozostaje równie wiele. Jak przekonać małżonka do mediacji? Jak sądy interpretują zupełność i trwałość rozkładu pożycia? Jak uzasadnić sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego? Jakimi argumentami wykazać, że wskutek rozwodu ucierpi dobro dziecka? Kiedy można mówić o wyłącznej winie? Jak się przygotować do rozprawy? Te i wszelkie inne wątpliwości dotyczące postępowań rozwodowych rozwieje dla Państwa zespół naszej kancelarii.