+48 71 715 55 60
·
w.hawrylak@kancelariahawrylak.pl
·
Poniedziałek - Piątek 09:00-17:00
Infolinia

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka, nowy start w życiu bez długów!

Według najnowszych szacunków już ponad 2 miliony Polaków spłacało zadłużenia, które uznane zostały za przedawnione. W ostatnich latach poziom zadłużenie przeciętego Polaka i polskich firm sukcesywnie rośnie. Procesy restrukturyzacji firm oraz ogłaszanych upadłości konsumenckich rosną o kilkadziesiąt procent rocznie w ostatnich trzech latach. Jeszcze 2018 roku upadłość konsumencką ogłosiło niespełna 2 tysiące dłużników, w 2021 roku było ich już ponad 13 tysięcy. Upadłość konsumencka, która jeszcze kilka lat temu zdarzała się wręcz okazjonalnie, od 2020 roku stała się bardziej dostępnym instrumentem prawnym dla osób, które na co dzień zmagają się ze strachem i niemożnością zaspokojenia swoich bieżących zobowiązań.

Niewypłacalność to stan, w którym nie jesteś w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań przez okres kilku miesięcy – a dokładniej co najmniej 3 miesiące. Już to jest podstawą do złożenia wniosku do Sądu. Komu w takim razie takie upadłość przysługuje? Każdej osobie fizycznej, nawet takiej która prowadzi lub prowadziła w ostatnich latach działalność gospodarczą. Sąd może jednak odmówić ogłoszenia upadłości w kilku wyjątkowych przypadkach np. jeżeli w ciągu ostatnich 10 lat zastała już wobec konsumenta ogłoszona upadłość i część lub całość zobowiązań została umorzona, a mimo to popadło on ponowienie w zadłużenia lub jeśli w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dokonał czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli. Niemniej są to przypadki wyjątkowe i zdarzają się sporadycznie. Zdecydowana większość wniosków rozpatrywana jest przez sądy zgodnie z intencją wnioskodawcy.

Czy warto więc pomyśleć o złożeniu wniosku, by w stosunkowo krótkiej perspektywie czasu odzyskać spokój i mieć możliwość zaczęcia wszystkiego na nowo? Tak. Warto jednak najpierw skonsultować się ze specjalistą, profesjonalnym pełnomocnikiem, który zna proces upadłościowy od poszewki i przeprowadzi Cię przez każdy z etapów. Pomoc od decyzji o złożeniu wniosku, po orzeczenie Sądu umarzające zobowiązania w całości lub części. To również duży spokój, gdyż daje poczucie bezpieczeństwa i pewności. Jeżeli więc jeszcze się zastanawiasz, zgłoś się już dziś. Odkładanie tej decyzji nie poprawi Twojej sytuacji. Wręcz przeciwnie, pogorszy ją!

Upadłość konsumencka – zalety, których się nie spodziewasz i wady o których musisz wiedzieć.

Jeżeli już w chwili obecnej Twoje comiesięczne zobowiązania pochłaniają większość dochodów, a do tego dochodzi jeszcze koszt opłat za rachunki, to na życie nie zostaje już praktycznie nic. Z roku na rok, wydatki zwiększają się, a Ty i Twoja rodzina żyjecie na granicy ubóstwa? Co miesiąc pojawia się to samo zmartwienie: czy starczy na raty, na rachunki? Często do tych rozważań dochodzi strach wywołany egzekucją należności prowadzą przez komornika sądowego. Pojawia się więc pytanie z czego w tym miesiącu zrezygnować? A może jedyne co pociesza, to wizja, że kiedyś się zmieni, może uda się spłacić długi, albo coś się odmieni? Może w takiej sytuacji warto zasięgnąć porady specjalisty i dowiedzieć się czy w Twoim przypadku upadłość konsumencka przyniesie oczekiwaną ulgę?

Jeżeli nadal nie jesteś przekonany, bo boisz się spotkania z prawnikiem albo traktujesz swoją obecną sytuację jako beznadziejną, przeczytaj poniższą listę, która pokazuje liczne plusy upadłości konsumenckiej:

 1. odzyskanie spokoju psychicznego i zaprzestanie działań windykacyjnych – wierzyciele mają mocno ograniczone pole do manewru, nie mogą bowiem kwestionować postanowienia o ogłoszeniu upadłości, dochodzi do zaprzestania wszelakich działań windykacyjnych, przez większość postępowania kontaktujesz się jedynie z syndykiem, a kiedy masz profesjonalnego pełnomocnika, który przeprowadza Cię przez ten proces, to jedynie z pełnomocnikiem, bo to on kontaktuje się w Twoim z syndykiem.
 2. umorzenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych – komornik sądowy z chwilą uprawomocnienia się postępowania o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika powinien umorzyć egzekucję; komornicy nie mogą więc prowadzić już żadnych działań mających na celu odzyskanie należności na poczet wierzyciela
 3. oddłużenie, czyli umorzenie zobowiązań pieniężnych – rozumiemy przez to umorzenie wszystkich zobowiązań pieniężnych, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości. Umorzenie zobowiązań następuje poprzez: automatyczne lub warunkowe oddłużenie albo wykonanie planu spłaty wierzycieli i oddłużenie w pozostałym zakresie.
 4. ochrona Dłużnika przed wylądowaniem na bruku – choć musisz liczyć się z utratą majątku, w tym również nieruchomości jeśli jesteś jej właścicielem, to w przypadku jej sprzedaży przez syndyka możesz wnioskować o wydzielenie Ci środków na wynajem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.
 5. upadłość konsumencka jest możliwa bez majątku dłużnika – jego brak nie stanowi żadnej przeszkody, a idąc nieco dalej – może stanowić zaletę, gdyż cała procedura jest znacznie krótsza, zaś koszty postępowania upadłościowego są tymczasowo pokrywane ze środków Skarbu Państwa.

Oczywiście dla porządku wskazać należy również i minusy upadłości konsumenckiej, ale jest ich zdecydowanie mniej:

 1. utrata majątku (pod warunkiem, że jakikolwiek posiadasz)
 2. bezskuteczność czynności prawnych, które mają na celu ukrycie majątku lub przekazanie go najbliższym;
 3. długość trwania postępowania upadłościowego – do złożenia wniosku do całkowitego uwolnienia od długów może minąć od kilku miesięcy do kilku lat;
 4. istnieje wąski katalog wierzytelności, które nie mogą zostać umorzone, wymienia się tu: alimenty, odszkodowania za spowodowany rozstrój zdrowia danej osoby, kara grzywny lub inna kara pieniężna zasądzona przez sąd karny, wierzytelność celowo pominięta przez dłużnika na etapie składania wniosku o upadłość.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oczami specjalisty

Jeżeli już zdecydowałeś się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skompletowałeś swoje dokumenty dotyczące sytuacji majątkowej, to aby rozpocząć całą procedurę należy złożyć wniosek do sądu który jest właściwy według Twojego miejsca zamieszkania. Opłata od tego wniosku to 30 zł. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można obecnie złożyć jedynie elektronicznie za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Należy wypełnić gotowy formularz, gdzie w odpowiednie rubryki wpisujemy między innymi:

 1. dane osobowe Wnioskodawcy
 2. wykaz swojego majątku i jego szacunkową wartość – należy tu wpisać informacje na temat posiadanych nieruchomości oraz ruchomości, oczywiście ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe nawet jeżeli nie posiada się żadnego majątku!
 3. informację na temat posiadanych środków pieniężnych w gotówce oraz zgromadzonych w bankach oszczędności,
 4. listę wierzycieli wraz z określeniem wysokości długu wobec każdego z nich,
 5. dowody potwierdzające istnienie tych długów i niewypłacalność np. wypowiedzenia umów kredytów, zaświadczenie o zarobkach, dokumenty potwierdzające brak dochodów, dokumenty zaświadczające o egzekucji komorniczej (załączamy je w formie skanów),
 6. uzasadnienie wniosku.

Wniosek więc wydaje się być prosty, niemniej im dokładniejszy i bardziej szczegółowy będzie, tym łatwiej będzie dla Sądu i syndyka na kolejnym etapie konstruowania planu spłaty. Tak więc warto i przy jego wypełnieniu skorzystać z pomocy specjalistów. Po złożeniu wniosku pozostaje tylko czekać na decyzję Sądu. Zazwyczaj nie trwa to długo. Sąd wydaje postanowienie, w którym ogłasza o upadłości konsumenckiej Wnioskodawcy.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to nie koniec! Co warto wiedzieć.

Od tego momentu ogłoszenia przez sąd Twojej upadłości konsumenckiej stajesz się dłużnikiem, a opiekę nad Twoją sytuacją majątkową przejmuje syndyk. Umorzone zostają wszelkie zobowiązania komornicze, zaś Wierzyciele nie mogą już naliczać odsetek od zaległych zobowiązań!

Na etapie pracy syndyka, ma on za zadanie przygotować plan spłaty – w tym celu weryfikuje całość Twojego zadłużenia. Wierzyciele, którzy nie zgłoszą swoich roszczeń do planu spłaty nie mają prawa dochodzić od Ciebie spłaty w przyszłości. Syndyk bada również Twój majątek i o ile go masz. Dokona jego wyceny. W tym czasie, wszelkie umowy jakie zawierasz – od umowy najmu mieszkania, po najmniejszą umowę pożyczki, musisz konsultować z syndykiem. Syndyk będzie pobierał też część Twoich dochodów w celu pokrycia Twoich długów. Niemniej ma obowiązek pozostawić Ci kwotę, która pozwoli Ci swoje utrzymanie.

Po sporządzeniu listy wierzyciel i wykazu majątku syndyk bada również przyczynę popadnięcia w zadłużenie. Jeżeli dopatrzy się Twojej winy w powstaniu długów, np. rażącą niegospodarność, celowe unikanie zobowiązań podatkowych, może wnioskować o wydłużenie planu spłaty ponad 36 miesięcy. Po skierowaniu wniosku przez syndyka, Sąd ponowienie decyduje, czy umorzyć całość Twoich zadłużeń, np. wobec faktu, że całość majątku przekazano na spłatę zobowiązań lub ustalić plan spłaty – na okres co najmniej 36 miesięcy – a wszelkie długi ponad kwotę wynikającą z planu spłaty Sądu umorzy. Po ustaleniu plany spłaty, jego przestrzeganie jest kontrolowane przez sąd.

Related Posts