Analiza kontraków

Prawo kontraktów – analiza i opiniowanie

Kancelaria Radcy Prawnego Wioletty Hawrylak obok sporządzania kontraktów specjalizuje się również w wielowymiarowej analizie kontraktów. Nasi prawnicy przeprowadzają dogłębną i wnikliwą kontrolę już gotowych umów z dziedziny szeroko pojętego prawa kontraktowego. Oferujemy analizę i opiniowanie kontraktów z kategorii:

·         prawo kontraktów handlowych

·         prawo kontraktów w obrocie krajowym

·         prawo kontraktów w obrocie międzynarodowym

·         kontrakty cywilnoprawne

Doświadczenie i szeroka wiedza naszych specjalistów z dziedziny prawa kontraktowego pozwala na przeprowadzenie w pełni profesjonalnej analizy kontraktów. Sprawdzamy kontrakty zarówno pod kątem ich poprawnego sformułowania, zgodnego z aktualnymi przepisami prawa, jak i pod względem zasadności zastosowanych w umowach klauzul oraz tego, czy są one korzystne lub niekorzystne dla klienta.

Analiza pod kątem ważności umowy

Prawo kontraktów, podobnie jak inne gałęzie prawa, jest ściśle regulowane przez odpowiednie ustawy. Dlatego wszystkie umowy handlowe czy kontrakty cywilnoprawne powinny być skonstruowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W innym przypadku umowa może zostać uznana za nieważną. Nieważność umowy zachodzi wtedy, gdy jest ona sprzeczna z przepisami prawa lub jej zapisy w jakiś sposób omijają ustanowione prawo. Z tego powodu przy zawieraniu kontraktów warto zadbać o to, aby były one prawidłowo skonstruowane – do czego niezbędna jest fachowa analiza kontraktów, w której się specjalizujemy.

Analiza kontraktów jako zabezpieczenie interesów stron

Warto mieć na uwadze fakt, że zawieranie kontraktów i umów to czynności prawne, które w celach zabezpieczenia stron interesów zawsze powinny być poddane wnikliwej kontroli. Każdy kontrakt niesie bowiem ze sobą skutki prawne, które nie zawsze mogą być w pełni jasne dla stron zawierających konkretną umowę – szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z umowami adhezyjnymi, gdzie jedna ze stron praktycznie dyktuje warunki umowy drugiej stronie. W prawidłowej ocenie zasadności poszczególnych klauzul, ich ewentualnych korzyści lub płynących z nich zagrożeń, niezbędne jest posiadanie profesjonalnej wiedzy prawnej, którą oferujemy.

Analiza kontraktów niezbędnym elementem negocjacji

Analiza kontraktów przeprowadzona przez naszych prawników to doskonała podstawa do przeprowadzenia ewentualnych negocjacji, mających na celu skonstruowanie korzystniejszych dla naszego klienta zapisów umowy. Zespół naszych fachowców gwarantuje analizę kontraktów na najwyższym poziomie. A w razie potrzeby oferujemy również przygotowanie kontraktów w poprawnej formie, które będą w zgodne z obowiązującymi przepisami i w pełni zabezpieczą interesy naszych klientów.

 

Sprawdź też inne usługi w ofercie kancelarii prawnej H&Z:

Prawo pracy

Prawo pracy

Przejdź >