Sporządzanie umów

Dowiedz się więcej o sporządzaniu umów lub przejdź do innego tematu:

Wchodząc z kimś w jakiekolwiek transakcje, jesteśmy zmuszeni do zawarcia umowy ustnej lub pisemnej, która reguluje prawa i obowiązki w ramach współpracy. Umowy ustne, mimo że są tak samo zobowiązujące, jak te zawarte na piśmie, mogą być jednak źródłem problemów w przyszłości. Prawidłowo sporządzona umowa jest zabezpieczeniem interesów dla obu stron, na wypadek braku realizacji zawartych w niej warunków oraz późniejszego egzekwowania z tego tytułu roszczeń.

Zasady sporządzania umowy

Wiele osób decyduje się na skorzystanie z gotowego wzoru umowy, co w niektórych sytuacjach może być niewystarczające. Z powodu braku formalnego zachowania zasad sporządzonych umów, niewłaściwej formy wymaganej przez regulacje prawne lub niezastosowanie odpowiednich klauzul, umowa może być nieważna. Zawieranie umów niespełniających wymogów prawnych może być źródłem zagrożeń w przyszłości i stwarzać ryzyko negatywnych konsekwencji.

Nasza kancelaria specjalizuje się w analizowaniu, opiniowaniu i doradztwie z zakresu zawierania umów:

  • kupna i sprzedaży,
  • najmu,
  • gospodarczych,
  • cywilno-prawnych,
  • handlowych,
  • o pracę.

 

W przypadku zawierania umów z korporacjami, ich treść może być obszerna i niezrozumiała, dlatego naszą rolą jest wyłapanie wszelkich nieprawidłowości w jej zapisie, aby uchronić klienta przed przykrymi konsekwencjami wynikającymi z niewiedzy. Wiemy, jak sporządzać umowy zachowując przy tym wymogi formalne, aby dokument ten chronił interesy klienta. Sporządzamy również aneksy do umów oraz doradzamy na co zwracać szczególną uwagę, zawierając umowy w przyszłości.

Jak sporządzać umowy?

Prawidłowo skonstruowana treść umowy jest niezbędna do zawierania jakiejkolwiek transakcji. Bez względu na to, czy dotyczy ona współpracy między podmiotami gospodarczymi czy osobami fizycznymi, prawo stawia takie same wymagania wobec formy i warunków sporządzanego dokumentu. Żeby uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości, warto powierzyć skonstruowanie treści profesjonalistom, którzy wiedzą, jak sporządzać umowy, aby były zgodne z obowiązującym prawem i chroniły interesy klienta. Każdą umowę dopasowujemy do wytycznych klienta i wymagań konkretnych sytuacji, aby jej treść uwzględniła wszystkie warunki, jakie będą zabezpieczeniem interesów obu stron.

Sprawdź też inne usługi w ofercie kancelarii prawnej H&Z:

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Przejdź >

Prawo karne

Prawo Karne

Przejdź >

Prawo spadkowe

Prawo Spadkowe

Przejdź >